बस स्ट्प

आइ!
म त बस स्ट्प जस्तो पो भएछु

एकजना आउछ
अनी जान्छ
फेरी अर्को आउछ
अनी जान्छ

अनी म चाइ
हेरेको हेरै!

ए यात्री
केवल यात्रा नगरन हे

एसो चिल पारामा नि बस
नबस मात्र बसमा
उतारिदेउ कालो चस्मा
फ्रेन्च फ्राइ खाम्ला डुबाएर ससमा

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s